کسب و کارتو رونق بده

اين روزها با وجود شرايط اقتصادي كنوني همه ما نگران آينده و وضع درآمدما شده ايم و بيشتر از قبل به دنبال درآمد بيشتري مي باشيم، براي درآمد بيشتر تو اين دنياي پر از چالش بايد به دنبال راه هاي امن و كم ريسك تري بود براي همين منظور پس از تحقيق و بررسي تيم ماركتينگ دكتر ديزاينر نتايج حاصل بر اين شده كه راه اندازي و ادامه بسياري از مشاغل بر روي وب سايت ها و اپليكيشن ها موثر تر خواهد بود.

021-44656228