لیست دوره ها

ردیف نام دوره مدت زمان دوره تاریخ شروع دوره هزینه دوره(تومان)
1 PHP 40 ساعت آموزش + 50 ساعت پروژه 0 488000
2 SEO 16 ساعت آموزش + 22 ساعت پروژوه 0 199000
3 Wordpress 16 ساعت آموزش + 22 ساعت پروژوه 0 188000
4 html&css+bootstrap 30ساعت آموزش +40ساعت پروژه 0 299000

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با دوره ها میتوانید با شماره ی 44656228-021 تماس بگیرید.