مقالات

هاست چیست
  • احسان امیری
  • 1397-11-21

Agile متدولوژِی

فرآیند تولید و توسعه نرم افزار ، ذاتأ یک فرآیند بی نظم است که جهت نظم دادن به این بی نظمی ها ، از متدولوژی ها توسعه نرم افزار بهره می گیریم.متدولوژی توسعه نرم افزار مشخص می کند که چه فرآورده ای (What) ، توسط چه کسی (Who) و در چه زمانی (When) تولید شود. متدلوژیagile  چیست؟Agile یک متد توسعه نرم افزار است که بر پایه توسعه تکراری و افزایشی بنا شده است که رویه طراحی سازگار ، تکامل تدریجی را تعریف می کند. متد چابک با تقسیم کردن کارها به طرح های کوچکتر ، باعث می شوند که تکرارها در چارچوب های زمانی کوتاه تری انجام شده و نسبت به تغییرات انعطاف پذیر باشند.ویژگی متفاوت فرآیندهای چابک این است که در جهت رقابت بر سر مشتری حتی از تغییراتی که در اواخر توسعه نرم افزار پدیدار می شوند استقبال کرده و رفتار خود را بر اساس تفکرات اعمال شده ، تنظیم و هم سو می کند.شکست در پروژه ها Agile  را به وجود اورد!حدود نیمی از پروژه های نرم افزاری با شکست مواجه می شوند.عمده دلایل شکست پروژه های نرم افزاری عبارتند از:1-زمانبندی نامناسب2-کیفیت پایین در تولید نرم افزار3-ارتباط نداشتن با مشتری4-تحلیل نادرست نیازمندی ها5-کمبود در تست کردن نرم افزارهابعد از پیدا کردن دلایل شکست پروژه ، Agile  راه کارهای مناسب جهت توسعه مناسب ان را ارائه می دهد. از دیدگاه این متدولوژی یکی از مهم ترین افراد در تولید مشتری است ، زیرا اصلا پروژه برای کارفرما است. برای رفع مشکل تحلیل نادرست نیازمندیها ، از دیدگاه Agile نیازمندیهای مشتری توسط تیم توسعه باید به یک ویژگی در نرم افزار تبدیل شود تا بتوان به وسیله ان ویژگی ها امکان سنجی صحیحی برای ان انجام داد.مشکلات چابک سازیما در این جا به چند مشکلی که سازمان ها و تیم ها در فرایند چابک سازی با آن مواجه می شوند می پردازیم:1-از دست دادن کارمندان شایسته ای که قادر به تطبیق خود با سیسم جدید نیستند یا این تغیرات را به منزله ی تهدید برای فعالیت خود می دانند.2- سردرگمی مدیران با سبک جدید فعالیت ها در مدیریت چابک به این دلیل که گاهی اوقات مدیران بیش از حد به  فرایند ها وابسته می شوند.3-کنار گذاشتن تعدادی از کارمندان غیر ضروری پس از حذف فرایند های غیر ضروری4-از دست دادن تعدادی از مشتریانی که علاقه ای به سبک جدید ارائه ی خدمات ندارند.5-سردرگمی در درک اهداف جدید بع علت تحولات اساسی.مزایای چابک سازی1-توانایی پاسخ سریع تر به نیاز های متغیر مشتریان2-هماهنگی سریع تر با قوانین و دستورالعمل جدید3-عکس العمل سریع تر و بدون دغدغه به ضرب العجل های ناگهانیو بسیاری از مزایای دیگر ولی اشتراک تمام این مزایا در سرعت العمل است. تقسیم بندی متدولوژی ها1 – سنگین وزن :این متدولوژی ها بیش از اندازه ماشین گرا و مکانیزه بوده و به صورت فرآیندی وارد جزئیات غیر ضروری می شود. فازها به طور کامل اجرا می شوند و مستندات به طور کامل ایجاد می شوند.2 – سبک وزن : این متدولوژی ، فازها به صورت کوتاه مدت بوده و مستندات به اندازه ایجاد می شوند. متدولوژی چابک در دسته متدولوژی های سبک وزن قرار می گیرد.مقایسه متدولوژی ها با یکدیگر
  1. روش

  2. معیار موفقیت

  3. اندازه پروژه

  4. سبک مدیریت

  5. نحوه مستند سازی

  6. چرخه

  7. اندازه تیم

  8. برگشت سرمایه 1-روشروش‌های چابک بصورت Adaptive يا سازگار عمل می‌کنند يعنی با شرايط منطبق می‌شوند ولیروش‌های سنگين وزن بصورت پيشگو يا Predictive عمل می‌کنند يعنی در آغاز همه چيز را پيش‌بينی می‌کنند.2-معیار موفقیتمعيار موفقيت در روش‌های چابک دستيابی به ارزش کاری (Business Value) است امادر روش‌های سنگين وزن معيار موفقيت پيش رفتن در راستای طرح اوليه است.3-اندازه پروژهاندازه پروژه در روش‌های چابک کوچک است در صورتی کهاندازه پروژه در روش‌های سنگين وزن می‌تواند بسيار بزرگ باشد.4-سبک مدیریتمديريت در روش‌های چابک بصورت غيرمتمرکز و آزاد استدر روش‌های سنگين وزن مديريت بصورت مطلق و استبدادی است.5-نحوه مستند سازیمستندسازی در روش‌های چابک بصورت بسيار محدود انجام می‌شود.در روش‌های سنگين وزن مستندسازی بصورت کامل و جامع انجام می‌شود.6-چرخه هاتعداد چرخه‌ها (Cycles) در روش‌های چابک بسيار زياد است اما زمان آنها کوتاه است.در روش‌های سنگين وزن تعداد چرخه‌ها کم است ولی زمان آنها بسيار زياد است.7-اندازه تیمدر روش‌های چابک اندازه تيم کوچک است (بين 20 تا 30 نفر) است در صورتیکهدر روش‌های سنگين وزن اندازه تيم توسعه بزرگ است.8-برگشت سرمایهدر روش‌های چابک سرمايه خيلی زود در طول پروژه بر می‌گردددر روش‌های سنگين وزن برای برگشت سرمايه بايد تا انتهای پروژه صبر کرد